New items
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Poznański fotograf Sally Jaffe
Rodzina Brueghlów arcydzieła malarstwa flamandzkiego The Brueghel family masterpieces of Flemish painting
art of manipulating fabric
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów