Nowości
17 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki Polska Łódź 2020 22 października 2020 31 stycznia 2021 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Willa 17th International Triennial of Small Graphic Forms Poland Łódź 2020 22nd October 2020 31st January 2021 The City Art Gallery in Łódź Villa Gallery
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Artysta i sztuka w polskich filmach fabularnych powstałych po II wojnie światowej
Dobiesław Gała reliefy
First Republic 1918 1938