New items
Bułgarskie ikony Szkoły Bansko Bulgarian icons of the Bansko School
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
Księgozbiory biblioteki wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych stan badań i perspektywy badawcze
Katalog szelągów koronnych Zygmunta III Wazy mennica wschowska
Kapliczki i krzyże