New items
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Kresowa Atlantyda historia i mitologia miast kresowych T 19
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021
Poussin & l'amour
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
 
Most often loaned books in the library