New items
Katalog dokumentów pergaminowych i papierowych ze zbiorów Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Osef Yehudah Asya mivhar Highlights from the Yehuda Assia collection
Wojciech Kossak najwybitniejszy batalista
Kapliczki i krzyże
Alexander Kanoldt die Schenkung von Welck