New items
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Modes & manners Supplementary volume
Osiem błogosławieństw medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
 
Most often loaned books in the library