Nowości
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Kraków w pudełku nowy dokument
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece