New items
Dobiesław Gała reliefy
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Arcydzieła sztuki
Kengo Kuma eksperyment materiał architektura experimenting with materials
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król