New items
Witkiewicz ojciec Witkacego
Michel Bouvet plakaty dla teatru Les Gemeaux Posteralia posters for the Les Gemeaux Theatre
Oblicza sztuki buddyjskiej
X wieków Płocka dzieje i ekspozycja historyczno regionalna Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Dzieje książki w Polsce 1944 1989 wybór źródeł