New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Duch natury i inne bajki 20 lat Fundacji Sztuki Polskiej ING The spirit of nature and other fairy tales 20 years of the ING Polish Art Foundation Duch prirody a jine zkazky 20 let Nadace polskeho umeni ING
W podróży katalog wystawy 28 VIII 30 IX 2021 On the journey exhibition catalogue 28 VIII 30 IX 2021
Rodzina Brueghlów arcydzieła malarstwa flamandzkiego The Brueghel family masterpieces of Flemish painting