New items
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Tu jest sztuka warszawska scena galeryjna
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
Ostrzej widzieć fotoreportaż w itd 1960 1990 In focus photo reportages from ITD 1960 1990
Józef Czapski an apprenticeship of looking
 
Most often loaned books in the library