New items
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Cechy Sasko jak blizko tak daleko Bohmen Sachsen so nah so fern
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
 
Most often loaned books in the library