Nowości
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
Daniel Mróz Pomniki nieuczesane Kraków marzec / kwiecień 2017 Galeria Sztuki Artemis
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Budujemy Lublin katalog i komentarze do gry edukacyjnej w otoczeniu wystawy Pamiątki życia codziennego w Lublinie u schyłku XIX początku XX wieku Muzeum Wsi Lubelskiej Ratusz z Głuska Lublin kwiecień grudzień 2017 r
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece