Nowości
Wielość spojrzeń twórczość Stanisława i Wojciecha Barylskich
Zygmunt II August i kultura jego czasów w pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko litewskim tronie
Courbet und Deutschland Hamburger Kunsthalle 19 Oktober 17 Dezember 1978 Stadtische Galerie im Stadelschen Kunstinstitut Frankfurt am Main 17 Januar 18 Marz 1979
absolute Bourgeois Kunstler und Politik in Frankreich 1848 1851
Umarł król 650 rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego