Nowości
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit