New items
Olbiński akty nudes
Jarosław Perszko Trzy Gracje Galeria Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 03 03 05 2022 Jarosław Perszko Three Graces Orangery Gallery Centre of Polish Sculpture in Orońsko 5 March 3 May 2022
O miejsce książki w historii sztuki Cz 3 w 150 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities