New items
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Dresdner Gemaldegalerie 1722 1887 was Inventare und Kataloge uber die Geschichte der Sammlung erzahlen
139 aukcja antykwaryczna książki dedykacje grafika 139/2023 6 7 października 2023
Plaster monuments architecture and the power of reproduction
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition