New items
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Witaj w świecie bez architektów
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
 
Most often loaned books in the library