New items
Kraków 1900
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Pieniądz i banki na Pomorzu
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
 
Most often loaned books in the library