New items
Monetary circulation in Central Europe at the beginning of the early modern age attempts to establish a shared currency as an aspect of the political culture of the 16th century 1524 1573
Ruinologie kontekstualizacje pozostałości architektury
Rekonstrukcje we współczesnej kulturze ludowej
Bułgarskie ikony Szkoły Bansko Bulgarian icons of the Bansko School
Architektura polska lat 1961 1975 na obszarze Pomorza Zachodniego