New items
Um Wellenlangen voraus zur Autochromfotografie der Fotopionierin Erzherzogin Margaretha von Osterreich Toskana
No cover
Witajcie Welcome Prosimo
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition
17 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki Polska Łódź 2020 22 października 2020 31 stycznia 2021 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Willa 17th International Triennial of Small Graphic Forms Poland Łódź 2020 22nd October 2020 31st January 2021 The City Art Gallery in Łódź Villa Gallery