New items
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg
Józef Unierzyski ok 1861 1948 malarz akademicki uczeń i zięć Jana Matejki rodem z mazowieckiej szlachty
Architektura wybór czy przeznaczenie