New items
Old master prints from the 15th century to the 1820s
Dla przyjemności / z konieczności na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku katalog wystawy
No cover
36 x Rembrandt wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie Muzeum 5 października 3 listopada 2019 r
Ewa Zawadzka grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / kurator wystawy katalog Jan Motyka
Michel Bouvet plakaty dla teatru Les Gemeaux Posteralia posters for the Les Gemeaux Theatre