New items
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
Dom idea przestrzeń
 
Most often loaned books in the library