New items
Dom idea przestrzeń
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011