New items
Poświęcenie pisem drukowanych zwyczaj wprowadził drukowane dedykacje w książce okresu zaborów
Aukcja malarstwa polskiego 3 10 lipca środa 2019 godz 19 00 w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Warszawa wystawa przedaukcyjna od 26 czerwca 2019 r
Czas wielkich zadań Dagoberta Freya i Asmusa barona von Troschke wrzesień 1939 – październik 1942 dokumentacja Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki w Polsce w planach i działaniach niemieckich badaczy dziedzictwa kulturowego na Wschodzie i służb ochrony zabytków w Generalnym Gubernatorstwie
Malarstwo polskie XV XVIII wieku w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
Revivals ihistoricisme dans les arts decoratifs francais au XIXe siecle