Nowości
O babce wnęku i mądrym karle
Plewiński reportaż reportage
Dadianebis Sasaxleebis Saganjuri Treasures of Dadiani Palaces
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Ikony historia i teologia
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece