New items
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Medici portraits and politics 1512 1570
Vilhelm Hammershoi and Danish art at the turn of the century
Utracone arcydzieło losy obrazu Targ na jarzyny Józefa Pankiewicza
Józef Czapski an apprenticeship of looking
 
Most often loaned books in the library