Nowości
Barbie – nieznane oblicza
Majster i uczniowie 45 lecie pracy twórczej Krzysztofa Panasa
Józef Czapski obrazy i rysunki ze zbiorów prywatnych obrazy prezentowane na wystawie pochodzą z Kolekcji Rodziny Popiel de Boisgelin mieszczącej sie w Chateau Hotel de Coatguelen w Bretanii 3 kwietnia 13 maja 1996 Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury Kraków
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej T 14
Eques Polonus rycerski pomnik nagrobny w sztuce polskiej XVI wieku jako wyraz stanowego prestiżu szlachty
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece