New items
How do images work? strategies of visual communication in medieval art proceedings from a conference in honour of Michael Viktor Schwarz
Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30 XX wieku
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens
My i oni sztuka starożytna w Muzeum Narodowym w Warszawie We and those before us ancient art in the National Museum in Warsaw