Nowości
Z księgą w herbie słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów
Polacy we Lwowie 1939 1944 życie codzienne
Alfabet wspomnień
Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów T 1
Włoscy architekci i muratorzy z Piuro i ich działalność na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece