Nowości
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
Fukier i wino
Druki wrocławskiego Kalamburu
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece