New items
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką o kulturze w ziemiańskich dworach i pałacach