New items
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
O miejsce książki w historii sztuki Cz 3 w 150 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt