New items
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition
17 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki Polska Łódź 2020 22 października 2020 31 stycznia 2021 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Willa 17th International Triennial of Small Graphic Forms Poland Łódź 2020 22nd October 2020 31st January 2021 The City Art Gallery in Łódź Villa Gallery
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit
PRL w narracji muzealnej 1989 2017