New items
Katalog szelągów koronnych Zygmunta III Wazy mennica wschowska
Chronologia portretów Zygmunta III na trojakach z mennicy Lubelskiej
Rany pamięci ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej Warszawska Konferencja Konserwatorska 26 27 września 2019 r
Pracujemy dla Polski listy Władysława Platera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1863 1887
Zachowanie i konserwacja zbiorów muzealnych praca zbiorowa Preservation and conservation of museum collections