New items
Stone fidelity marriage and emotion in Medieval tomb sculpture
Zofia Stryjeńska 1891 1976 wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie październik 2008 styczeń 2009
Pamięć chłopi bunt transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem historia pamięci pierwszego powstania ludowego na ziemiach polskich
3 pory życia tradycje i obrzędy rodzinne ziemi przemyskiej
Medieval wall paintings in English & Welsh churches