New items
archaologischen Funde aus Polen und dem Baltikum im Germanischen Nationalmuseum Gedenkschrift fur Wilfried Menghin
Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego Cz 1
Lawinit między ceramiką i brązem wyroby lawinitowe z lat 1923 1939 w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Artur Malawski 1904 1957 kompozytor z Przemyśla
Wieliczka w czasach autonomii galicyjskiej relacje między Miastem a Kopalnią Wieliczka in the times of Galician autonomy relations between the City and the Mine