Nowości
Teraźniejszość przeszłości muzealnictwo i historiografia w Gdańsku i na Pomorzu do roku 1945
Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego
Pokusa miejsca przeszłość i przyszłość miast
Splendor i wiedza Biblioteka Królewska Stanisława Augusta eseje
Splendor i wiedza biblioteka królewska Stanisława Augusta katalog T 1 / redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł Tomasz Jakubowski