Nowości
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Żółkiew miasto renesansowe
Kengo Kuma eksperyment materiał architektura experimenting with materials
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
17 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki Polska Łódź 2020 22 października 2020 31 stycznia 2021 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Willa 17th International Triennial of Small Graphic Forms Poland Łódź 2020 22nd October 2020 31st January 2021 The City Art Gallery in Łódź Villa Gallery