New items
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Myśląca ręka 2017 2020 jak działa teatr?
 
Most often loaned books in the library