New items
O babce wnęku i mądrym karle
Dragu Muziejus Vladimiro Tarasovo kolekcija Lietuvos nacionalinio dailes muziejaus rinkiniuose Museum of Friends the collection of Vladimir Tarasov in the Lithuanian National Museum of Art
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
 
Most often loaned books in the library