New items
Ostrzej widzieć fotoreportaż w itd 1960 1990 In focus photo reportages from ITD 1960 1990
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Przygody i wędrówki Misia Uszatka
Zabytek odkrywanie tajemnic problematyka badań i konserwacji
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
 
Most often loaned books in the library