New items
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Plewiński reportaż reportage
Złota obecność bizantyńskie korzenie polskiej ikony
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794