Nowości
Ikony historia i teologia
Dadianebis Sasaxleebis Saganjuri Treasures of Dadiani Palaces
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Ostrzej widzieć fotoreportaż w itd 1960 1990 In focus photo reportages from ITD 1960 1990