New items
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
 
Most often loaned books in the library