New items
Dadianebis Sasaxleebis Saganjuri Treasures of Dadiani Palaces
Segmenty dziedzictwa kulturowego między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
 
Most often loaned books in the library