New items
Slovenska kresba a grafika 20 stoleti ve sbirkach Moravske galerie v Brne
Dawne malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Święta Barbara patronka rybaków i ludzi morza monograficzna praca wieloautorska
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002