New items
Rosyjskie pomiary klasztorów skasowanych w roku 1832 T 2
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
W procesie sympozjum sztuki Było jest i będzie Pałac Morawa 30 08 07 09 2021 In progress art symposium It was it is and it will be Palace in Morawa 30 08 07 09 2021
Igor Mitoraj Polak o włoskim sercu beletryzowana biografia artysty
Warszawskie wnętrza zabytkowe lokale miejskie między zachowaniem a modernizacją Warszawska Konferencja Konserwatorska