New items
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki
Rembrandt Landschaftszeichnungen landscape drawings
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Seventeenth century women's dress patterns Book 2